Marija Terezija značenje

Marija Terezija (1717–80), austr. nadvojvotkinja, njem.-rim. carica i hrv.-ug. kraljica 1740–80; majka Josipa II., Leopolda i Marije Antoanete. Udajom za Franju I. Lotarinškoga 1746. nastaje linija Habsburg-lothringen. U Austrijskom nasljednom ratu (1740–48) i Sedmogodišnjem ratu (1756–63) protiv Pruske izgubila Šlesku. Vladala apsolutistički, podupirala germanizaciju. U Hrvatskoj uvela Kralj. vijeće (1767). Provela neke reforme (oduzela isusovcima školske poslove i cenzuru; pridonijela ukidanju torture i procesa protiv vještica, ograničila kmetska podavanja feudalcima).