Marija Magdalena značenje

Marija Magdalena, sv. (Marija iz Magdale), sljedbenica Isusova (pratila ga i stajala pod križem). Isus ju je odvratio od grješna života, a ona se pokajala; česta tema umj. stvaralaštva.