Marij El ili Mari El značenje

Marij El ili Mari El (pr. Mari), republika u eur. dijelu Rusije; 23 200 km2, 728 000 st. Gl. grad Joškar-ola. Veći gradovi Volžsk i Koz’modem’jansk. Nizinsko područje u porječju sr. toka Volge; na SI uzvisine do 275 m. Velike površine pokrivene šumom. Klima je umjereno kontinentalna. Pučanstvo: Rusi (47,5%), Marijci (43,3%), Čuvaši, Tatari. Uzgajaju se žitarice, lan. Stočarstvo. Ležišta ugljena (dolina Pečore). Metalna, drvna (s tvornicama celuloze i papira), kem., prehr. ind. – Ugrofinski narod Marijci došli su pod vlast Mazara u 8. st., Tataro-Mongola u 13. st., Kazanskoga kanata u 15. st., Rusije 1552; Marijska Autonomna Oblast stvorena je 1920., a Marijska ASSR 1936. Od 1991. republika u sastavu Ruske Federacije.