Marić značenje

Marić, Luka (1899–1979), hrv. mineralog i petrograf, sveuč. prof., akademik; autor više desetaka znanstvenih radova i udžbenika.