Maribor značenje

Maribor, grad na Dravi, kult. i privr. središte SI Slovenije; 110 668 st. Romanička katedrala s dogradnjama iz različitih stilskih razdoblja; utvrđeni dvorac (Grad), gradnja započela 1478; barokna crkva sv. Alojzija. Metalna (tvornica automobila, vagona, elektrometalnih proizvoda), tekst. i kem. ind. Turizam (skijališta na Pohorju). Međunarodna zračna luka. – pov Rim. naselje; od 1147. posjed obitelji Traungau, zatim Babenberg. Austr. utvrda, sred. 13. st. uzdignuta na status grada. Središte nar. preporoda u 19. st.; od 1918. u sklopu države SHS, 1941–45. pod njem. okupacijom.