mariaviti značenje

mariaviti, pol.ska asketsko-mistična kršć. sljedba u drugoj pol. 19. st. God. 1909. pridružili se starokatoličkoj crkvi.