marginalizam značenje

marginalizam (granična teorija), ekon. doktrina koja se razvila u Velikoj Britaniji, Austriji i Švicarskoj kao alternativa marksističkoj ekonomiji potkraj 19. st.; u učenje o ekonomiji unosi načela marginalne korisnosti i marginalne produktivnosti.