Maretić značenje

Maretić, Tomislav (Tomo) (1854–1938), hrv. slavist; mladogramatičar, jedan od gl. predstavnika škole »hrvatskih vukovaca«. Autor velike gramatike i stilistike hrv. jezika, rasprava s područja gramatike, akcentologije, onomastike, folklora, povijesti pravopisa; više od 30 god. uređivao veliki Rječnik JAZU; preveo niz klas. djela svj. književnosti, među ostalim Homerovu Ilijadu i Odiseju, Vergilijevu Eneidu.