mareograf značenje

mareograf (lat.+grč.), instrument koji kontinuirano ucrtava krivulju morskih mijena.