Marcuse značenje

Marcuse, Herbert (1898–1979), njem. filozof i sociolog, živio u SAD-u. Pripadnik frankfurtske filoz. škole, protivnik dogmatskih interpretacija marksizma. Utjecao na studentske pokrete. Eros i civilizacija; Um i revolucija; Sovjetski marksizam.