Marcijanopol značenje

Marcijanopol, ant. grad u Traciji, I od Varne; osnovao ga rim. car Trajan u 2. st. Ruševine bazilike i amfiteatra.