Marcijan Kapela značenje

Marcijan Kapela (4. st.), rim. retor; autor enciklopedijskoga djela u prozi i stihu Vjenčanje Filologije i Merkura, u kojem izlaže 7 slobodnih umijeća, a koje je jedno od temeljnih djela sr. vijeka.