Marciana značenje

Marciana, nac. knjižnica u Veneciji. Početna jezgra bila je privatna knjižnica kardinala Bessarionea darovana gradu 1468. i smještena blizu bazilike sv. Marka (otuda i ime). Poslije mijenjala lokaciju.