Marat značenje

Marat, Jean-Paul (1743–93), franc. revolucionar; korjeniti jakobinac, član Konventa; kao izdavač lista L’Ami du peuple postao popularan u puku; sudjelovao u likvidiranju žirondinaca (1793). Ubila ga Charlotte Corday.