Maranhão značenje

Maranhão, sav. država u S Brazilu; 333 365 km2, 5 651 475 st. Poljoprivreda, stočarstvo; ležišta nafte i boksita. Gl. grad São luís.