Maramures značenje

Maramures, pokrajina na SZ Rumunjske, u porječju rijekâ gornje Tise, Someş i Vişen; 6304 km2, 510 688 st.; upravno središte Baia mare. Voćarstvo; stočarstvo. Rudnici bakra, olova, cinka.