Maragall značenje

Maragall, Joan (1860–1911), katalonski prozaik, pjesnik, esejist i publicist. Borac za obnovu katalonskoga jezika, nagovijestio modernizam; začetnik moderne katalonske poezije. Pjesme; Viđenja i pjesme; Sekvence.