manuelski stil značenje

manuelski stil, varijanta renesansne arhitekture u Portugalu koja se razvila poč. 16. st. za vladavine Emanuela I (Batalha, Belém).