manual značenje

manual (lat.). 1. Priručnik, zbirka podataka, uputa i sl. 2. glazb klavijatura na orguljama na kojoj se svira rukama (za razliku od →  pedala).