Manu značenje

Manu (sanskrt.: čovjek), praotac ljudskoga roda, utemeljitelj društv. poretka u svakom ciklu stvaranja čovječanstva. Pripisuje mu se prenošenje → Brahmanova nauka koji u Manuovu zakoniku (poč. 1. st.) kazuje Bhrgu.