Mannheim značenje

Mannheim, grad i luka na Rajni, Baden-Wurttemberg Njemačka; 325 565 st. Sveuč.; građevine iz 18. st. Jaka ind. (elektrotehn., metalna, kem. i tekst., tvornica papira).