Mann značenje

Mann, Thomas (1875–1955), njem. pisac; naturalistički način, vrsna psihol. analiza, kritika građ. ćudoređa u romanima i novelama: Buddenbrookovi; Čarobni brijeg; Tonio Kröger; Smrt u Veneciji; Josip i braća; Dr. Faust; ogledi. Nobelova nagrada 1929.