manioka značenje

manioka (španj. iz jezika tupi) → tapioka