Maneton značenje

Maneton (← 3. st.), egip. povjesničar; svećenik u Heliopolisu; pisao grčki; njegova kronološka podjela egip. povijesti na 30 dinastija ostala je u optjecaju do danas. U odlomcima sačuvana Egipatska kronika.