Mander značenje

Mander, Karel van (1548–1606), niz. slikar, manirist; osnovao akademiju crtanja u Haarlemu; pisac biogr. djela o niz. i flam. umjetnicima.