Mandeljštam značenje

Mandeljštam, Osip Emiljevič (1891–1938), rus. pjesnik i esejist; pripadao skupini akmeista, zauzimao se za ideale neoklasicizma; žrtva Staljinovih represija. Kamen; Huka vremena.