mandati značenje

mandati, kolonijalna područja koja su pod posebnom upravom pojedinih država ili međunar. organizacija. Nakon II. svj. r. taj je sustav zamijenjen starateljstvom UN-a.