mancipacija značenje

mancipacija (lat.), u rim. pravu, svečani čin kojim se prenosi vlasništvo.