Manase značenje

Manase, kralj države Juda (← 696. do ← 642); uveo idolopoklonstvo po asirsko-babilonskom uzoru; svoga sina žrtvovao Molohu. Pobijedio ga i odveo u ropstvo Ašurbanipal.