Manasarowar značenje

Manasarowar (tibetski Mapam Yumco, pinyin Mafa Mucuo), jezero u JZ Tibetu; 412 km2, duboko do 77 m, na vis. od 4588 m. Hodočasničko središte.