Manama značenje

Manama (Al-manamah), gl. grad i luka Bahreina; 153 395 st. Brodogradnja i metalna ind. Međunarodna zračna luka.