Mamutska špilja značenje

Mamutska špilja (engl. Mammoth cave), špilja u sav. državi Kentucky, SAD. Otkrivena 1799., ubraja se među najveće u svijetu (istraženo 530 km hodnika), od 1941. nac. park (212 km2).