Mamoré značenje

Mamoré, rijeka u Južnoj Americi; duga 1705 km; jedan od dva izvorišna toka rijeke Madeire.