malteški značenje

malteški (maltski, malt) jezik, poseban arap. dijalekt prepleten tal. jezičnim sastojcima, kojim govori o. 370 000 stanovnika Malte; od 1947. uz engleski, službeni jezik Malte; piše se dopunjenom latinicom.