Malmberg značenje

Malmberg, Bertil (1913–94), šved. lingvist; romanist, fonetičar i opći lingvist. Nova strujanja u lingvistici; Znakovi i simboli; Fonetika; Područja fonetike.