Malherbe značenje

Malherbe, François (1555–1628), franc. pjesnik i kritičar; protivnik nastavljača Plejade, zagovornik strogo normiranoga franc. knjiž. jezika i stroge versifikacije; prethodnik Boileauov.