mala fide značenje

mala fide (lat.: u lošoj vjeri, zlonamjerno), pravo izraz koji označuje da je stranka pri sklapanju pravnoga posla ili u obavljanju pravnih akata namjeravala postupiti nepošteno ili protupravno. supr bona fide.