Makua značenje

Makua, Bantu-narod u Mozambiku te u Tanzaniji i Malaviju; oko 8 mil. pripadnika. Ratari, stočari, ribari.