maksimirati značenje

maksimirati (novolat.), utvrditi gornju granicu (cijene, vrijednosti); povisiti do najvišega stupnja.