Maksimilijan I. Habsburški značenje

Maksimilijan i. Habsburški (1459–1519), njem. kralj 1493–1508. i rim.-njem. car od 1508; ujedinio sve zemlje Habsburgovaca. Dinastičkim ženidbama učinio Habsburgovce najmoćnijim monarsima Europe. Vodio mnoge ratove. Pisac i mecena. Njegov lik.obrađen je u lik. umjetnosti (Dürer, Cranach) i književnosti (Goethe, G. Freytag, G. Hauptmann).