maksimalan značenje

maksimalan (novolat.), najveći, najviši, vrhovni (maksimalna visina, temperatura); preko kojega se ne smije prijeći (maksimalna brzina).