Makrobije značenje

Makrobije, Ambrozije Teodozije (4–5. st.), rim. pisac, gramatičar i polihistor; djelo Saturnalia sadrži vrlo vrijedne podatke o rim. životu i kulturi.