Makkari, al značenje

Makkari, al (o. 1592–1632), arap. povjesničar; dao pregled književne i polit. povijesti Maura u Španjolskoj.