makija značenje

makija (tal.), zimzelena šikara Mediterana, pretežito sastavljena od grmova kseromorfne građe.