major značenje

major (lat. preko španj. i njem.) → bojnik