Majka Božja značenje

Majka Božja, naziv za Isusovu majku → Mariju, koji je kao dogma prihvaćen na Efeškom koncilu 431. U istočnim se crkvama upotrebljava izraz Bogorodica (Theotokos).