Maitani značenje

Maitani, Lorenzo (o. 1275–1330), tal. graditelj i kipar. Gl. dj.: pročelja i plastični ukrasi katedrala u Orvietu i Sieni.