Mainardi značenje

Mainardi, Enrico (1897–1976), tal. violončelist i skladatelj; izvodio djela J. S. Bacha. Skladao pretežito lirske koncerte, kvartete, sonate.