Maidụguri značenje

Maidụguri, gl. grad sav. države Borno, SI Nigerija; 320 000 st. Sveuč. (1975). Trg. središte; prehr., kožarska, kovinska ind. Zračna luka. Osnovan 1907.