mahovine značenje

mahovine (Bryophyta), skupina malenih biljaka s oko 30 000 vrsta; po građi vegetativnoga tijela slične talofitima (steljnjačama), a po građi rasplodnih organa kormofitima (stablašicama); pretežito na vlažnim staništima, ali i na kamenju (pioniri vegetacije) i drveću; samo iznimno u vodi.